Archive for the ‘Pedagogika uczuć’ Category

Kochać Boga, bliźniego, siebie

Miłość to nie tylko „ciężar” powodujący człowiekiem, ale jest ona przykazaniem. Można nawet powiedzieć, że Pismo nie nakazuje nic więcej tylko miłość (Kazania, 350,1). Cały nakaz Boży sprowadza się do dwóch przykazań miłości – Boga i bliźniego. Kto rozumie, na czym miłość polega, i kto nią żyje, to żyje zgodnie z tym nakazem, bo wypełnieniem [...]

Uporządkować miłość

Skoro, z jednej strony, motywem każdego czynu ludzkiego jest miłość, a z drugiej strony, nie każda miłość rodzi dobre czyny, to rodzi się potrzeba „oczyszczenia” albo – co jak wydaje się jest właściwszym ujęciem – „uporządkowania” miłości. O tym czy miłość jest dobra, czy zła decyduje, jak to już było wspomniane, jej przed­miot. Wśród nich [...]

Cokolwiek czynię, to powoduje mną miłość

Przy pomocy różnych określeń można próbować ukazać naturę miłości. Lecz miłość, którą tak trudno opisać i zdefiniować, nie tylko jest zdolnością człowieka, ale podstawą wszelkiego jego działania. Zwykło się mówić, że miłość czasem uzdalnia do wielkich czynów, kiedy indziej zaślepia. Według św. Augustyna ta zasada odnosi się do wszystkich czynów ludzkich. Można obrazowo powiedzieć, że [...]

Miłość niejedno ma imię

W kazaniu, o którym mowa, komentowane były kolejne wersety Pierwszego Listu św. Jana. W liście tym często powraca termin „miłość”. Znajdujemy tam m.in. słowa: W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat” (1 J 4,9). Miłość, o której tu mowa, przykuła uwagę św. Augustyna. By sprawę wyjaśnić – [...]

KOCHAJ I CZYŃ, CO CHCESZ

Podczas jednego z kazań wierni z Hippony usłyszeli z ust swego biskupa, św. Augustyna, słowa, którymi dzisiaj posługujemy się jak sentencją: „Kochaj i czyń, co chcesz” (Dilige et ąuod vis fac). Trudno odgadnąć, z jaką reakcją się one spotkały, choć można być pewnym, że ci, którzy wysłuchali całego kazania, a w większym jeszcze stopniu ci, [...]

Matka jest ciepłem

Na zakończenie przytoczę jeszcze wypowiedź Ericha Fromma na temat roli kobiety jako matki (O sztuce miłości): „Matka jest ciepłem, matka jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa [...]. Dziecko uczy się, jak postępować z ludźmi; że matka się uśmiecha, kiedy jem, że weźmie mnie na ręce, kiedy płaczę, że będzie mnie chwalić, [...]

Uczuciowość kobiety dojrzałej

Oto słowa, jakie ówczesny kardynał Karol Wojtyła skierował do studentek w czasie rekolekcji w Krakowie (8-14 IV 1962): „Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że psychika kobieca jest inna, że kobieta bardziej angażuje się we wszystko czuciem i uczuciem, że jest tym uczuciem wewnętrznie bardziej zdeterminowana niż mężczyzna. Wychowuje dzieci i nie tylko dzieci, wychowuje przede [...]

W drodze ku dorosłości

W okresie dojrzewania, czyli stopniowego dochodzenia do dorosłości, u dziewcząt na pierwszy plan wysuwa się ożywienie i pogłębienie ich uczuciowości. Oczywiście, występuje też typowe dla tego okresu rozbudzenie intelektualne, skłonność do myślenia abstrakcyjnego, szukanie ideałów, zainteresowanie swoją osobowością, rozwój większej samodzielności, ale te procesy przebiegają u dziewcząt zwykle spokojniej. Natomiast uczuciowość ogarnia całą psychikę, nadaje [...]

Dziecko czuje sercem

Pewna dziewczyna, mając 18 lat, była gorącą zwolenniczką poglądu, że różnice psychiczne między kobietą a mężczyzną pochodzą tylko z wychowania. Kiedy później wyszła za mąż i miała własne dzieci, śmiała się ze swoich dawnych poglądów. „Teraz widzę – mówiła – że pewne różnice są wrodzone, gdyż już małe dziewczyn­ki zachowują się i bawią inaczej niż [...]

KOBIETA MYŚLI SERCEM

Rola kobiet w życiu rodzinnym i społecznym jest ostatnio szeroko dyskutowana i wywołuje wiele kontrowersji. Niektóre organizacje feministyczne chciałyby zrównać całkowicie pozycje kobiet i mężczyzn, przekreślając lub usuwając w cień prawdę o odmienności płci i o wynikających z tego naturalnych różnicach w strukturze psychicznej i w zadaniach życiowych. Prawdopodobnie celowo nie wnikają one we własną [...]