Archive for the ‘Uczucia, które mogą niepokoić’ Category

10 wskazówek, jak sobie radzić ze złością

Nie reagować natychmiast pod wpływem impulsu, raczej najpierw zastanowić się, później mówić. Nie prowokować swoim zachowaniem drugiej strony (lekceważe­nie, uśmieszki itp.). Wyhamowywać swoje emocje i nie podnosić ich do zbyt wysokiego poziomu. Nie prowokować rozmów i sytuacji, o których wiem, że prowa­dzą do złości. Nadawać wydarzeniom i sytuacjom właściwą wartość. Starać się zmieniać swoją interpretację [...]

Co robić ze złością? Trzy podejścia

W psychoterapii ludzie pracują nad sposobami opanowania złości i formami wyrażania gniewu. Psychologia humanistyczna nieod­ległych jeszcze czasów, na której wykształciło się całe pokolenie aktywnych teraz zawodowo psychoterapeutów, była i jest pewnego rodzaju afirmacją złości – nie odróżnianej zresztą od gniewu. Wobec przekonania, iż tłumienie złości (w dzieciństwie wobec rodziców) odcina człowieka od jego całej sfery [...]

Złość może powodować dolegliwości fizyczne

Przy najbliższej okazji, gdy usłyszysz kogoś wykłócającego się podniesionym głosem, spróbuj wyobrazić sobie, co się dzieje w jego organizmie? Podnosi się ciśnienie krwi, przez co słabe serce narażone jest na niebezpieczeństwo. Nagromadzona, stłumiona wściekłość powoduje ból głowy. System trawienny wyłącza się lub zwalnia działanie. Niektórzy ludzie w stanie rozwścieczenia przez pewien czas nic nie widzą. [...]

Złość i gniew

Kto się gniewa? Gniewa się Pan Bóg, gniewają się rodzice (raczej ojciec niż matka), gniewa się pan na sługę. Kto się złości? Złości się kobieta, złości się dziecko. Intuicja językowa, dokonując tych subtelnych psychologicznie rozróżnień, wskazuje na coś ważnego. Gniewa się ten, kto posiada moc. Złości się istota bezsilna. O ile gniew jest jak rażenie [...]

Jak ludzie ujawniają złość?

Złość jest emocją nie tylko przykrą, ale także bardzo niebezpiecz­ną. Wszyscy niejednokrotnie zachowywaliśmy się gwałtownie. Więzienia pełne są ludzi gwałtownych, wiele małżeństw rozpada się z powodu nienawiści między dwojgiem ludzi, którzy kiedyś bardzo się kochali, a wskaźnik przestępczości wzrasta, gdyż miliony ludzi reagują na frustrację coraz większą złością. Nie ma chyba drugiej takiej emocji, która [...]

Co to jest złość?

Złość jest to gwałtowny stan emocjonalny, który w swej intensywności może wahać się od lekkiego poirytowania do furii i szału (Spielberger i inni, 1983). Niektórzy ludzie rzadko lub prawie wcale nie zauważają fizjologicznych i psychicznych sygnałów złości. Utracili oni zdolność spostrzegania i rozpoznawania własnych sygnałów złości lub nigdy jej nie rozwinęli. Złość – jak każda [...]

CO ZROBIĆ, ABY TWÓJ GNIEW NIE RANIŁ INNYCH?

Terapeuci Gestalt (Polster i Polster, Zinker) opisują naturalny przebieg złości, składający się z pięciu głównych faz: -    początkowe uświadomienie sobie doznania, uczucia czy myśli, -     faza pobudzenia, która ma na celu skupienie uwagi na danym zagadnieniu, -    faza działania, w której pobudzenie zmienia się w zachowanie, -     faza kontaktu, który daje człowiekowi zewnętrzny i wewnętrz­ny [...]

Jak i co radzić?

Zagrożonych sektami młodych ludzi należy przestrzegać przed grożącym im niebezpieczeństwem, ale równocześnie trzeba im dać możliwość religijnego rozwoju. Wyczerpująca informacja na temat sekt jest konieczna, ale nie wystarczy. Trzeba uczyć rozróżnia­nia między postawą religijną a sekciarską. Gdy naturalna potrzeba kontaktu z Bogiem będzie lekceważona, a nawet wyparta ze świado­mości, to szybko doprowadzi to do tragicznych [...]

Co to jest pranie mózgu?

Jest to zabieg mający za cel pozbawienie człowieka umiejętności samodzielnego myślenia. Zabieg ten zaczyna się od izolacji. Grupa zostaje odizolowana od reszty społeczeństwa, tak fizycznie, jak psychicznie. Zamknięciu w grupie towarzyszy mocny nacisk, by świat zewnętrzny został odczytany jako wrogi i bliski zagłady. Obowiązuje – polaryzacja. Polaryzacja w myśleniu sprowadza się do dwu kategorii: czarne-białe. [...]

Jak sekty uwodzą?

Agitują, eksponując wynaturzenia współczesnego świata, obiecując stworzenie świata idealnego i organizując życie swoich wspólnot według tego, co dyktują wewnętrzne potrzeby zagubionej jednostki. – Stwarzając silne wspólnoty, sekty niwelują ból wywołany od­rzuceniem lub społecznym wyobcowaniem. Do sekt trafiają młodzi ludzie, przeważnie z rodzin rozbitych lub źle funkcjonujących. Jednak sekciarska społeczność jest silna zwartością swych szeregów i [...]