Jak kochać dzieci, aby one to odczuły?

Dużą pomocą może być lektura książek Ross Campbella Twoje dziecko potrzebuje ciebie, Twój nastolatek potrzebuje ciebie oraz T. Gordona i M. Łopatkowej. Można wychowywać dziecko nie używając przemocy i władzy – to główne przesłanie książek Gordona. Wymaga to jednak zmian w tradycyjnych nastawieniach osób dorosłych wobec dzieci. Proponowany przez Gordona „sposób na dzieci” opiera się na kilku generalnych zasadach:

-     pełna akceptacja dziecka,

-     czynne słuchanie dziecka (jak należy mówić, aby dzieci słuchały),

-    mówienie „ja” zamiast „ty”, czyli rodzic mówi dziecku, co czuje, gdy ono się źle zachowuje, a nie strofuje go i ocenia negatywnie,

-    rozwiązywanie konfliktów metodą opartą na dwustronnej umowie: rodzic – dziecko.

Dziecko jest w naszym społeczeństwie osobą najbardziej potrzebującą, a jego największą potrzebą jest miłość, zainteresowanie. Chociaż miłość mieszka w sercach niemal wszystkich rodziców, cała sztuka polega na tym, by dać to dziecku odczuć. Tak więc problem polega nie na tym, czy utrzymać dziecko w karności, czy pobłażać mu, ale na tym, kiedy okazać mu miłość poprzez egzekwowanie dyscypliny, a kiedy w inny, bardziej czuły sposób. Większość rodziców nie przekazuje dzieciom miłości, którą ma dla nich, ponieważ nie wie, jak to zrobić. W efekcie liczne dzieci nie czują dziś, że są szczerze kochane i akceptowane. Jeżeli rodzice nie wytworzyli opartej na miłości więzi ze swym dzieckiem, wszystko inne (dyscyplina, szkoła, rówieśnicy) spoczywa na wadliwym fundamencie. Aby jednak mogła taka więź się wytworzyć, muszą być spełnione pewne warunki.

Najważniejszym z nich jest dom i silna więź małżeńska. To od niej w dużej mierze zależy jakość pomiędzy rodzicami i dziećmi. Fundamentem silnej więzi z dzieckiem jest bezwarunkowa miłość. Aby nauczyć dziecko miłości, trzeba je ją obdarzyć. Dzieci bowiem odwzajemniają miłość, ale jej nie inicjują. Jeżeli daje się im miłość, oddają miłość. Jeśli niczego im się nie daje, nie mają czego oddać. Przenoszenie miłości na dziecko według Campbella może być z grubsza podzielone na cztery aspekty: kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny, skoncentrowanej uwagi oraz dyscyplina.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.