KOBIETA MYŚLI SERCEM

Rola kobiet w życiu rodzinnym i społecznym jest ostatnio szeroko dyskutowana i wywołuje wiele kontrowersji. Niektóre organizacje feministyczne chciałyby zrównać całkowicie pozycje kobiet i mężczyzn, przekreślając lub usuwając w cień prawdę o odmienności płci i o wynikających z tego naturalnych różnicach w strukturze psychicznej i w zadaniach życiowych. Prawdopodobnie celowo nie wnikają one we własną tożsamość, nie akceptują i nie cenią wartości własnej płci, lecz sprzeniewierzając się jej, chcą żyć według wymyślonej przez siebie koncepcji wolności, naśladując mężczyzn. W dodatku dążą do akceptacji tego stanowiska przez wszystkich ludzi. Od Boga pochodzi skierowanie mężczyzny ku ojcostwu i kobiety ku macierzyństwu, a role te są inne i wymagają nieco innych cech i uzdolnień. Płeć kobieca – bo o niej głównie chcemy tutaj mówić – jest na pewno znakiem wezwania do określo­nych dla niej zadań, stanowi więc życiowe powołanie i zadanie każdej kobiety.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.