W drodze ku dorosłości

W okresie dojrzewania, czyli stopniowego dochodzenia do dorosłości, u dziewcząt na pierwszy plan wysuwa się ożywienie i pogłębienie ich uczuciowości.

Oczywiście, występuje też typowe dla tego okresu rozbudzenie intelektualne, skłonność do myślenia abstrakcyjnego, szukanie ideałów, zainteresowanie swoją osobowością, rozwój większej samodzielności, ale te procesy przebiegają u dziewcząt zwykle spokojniej. Natomiast uczuciowość ogarnia całą psychikę, nadaje ton tęsknotom i myślom. Młoda dziewczyna tęskni za miłością i marzy o niej, pragnie kochać i być kochaną. Sprawy seksualne dla niej jeszcze nie istnieją, ona marzy o uczuciach, o serdecznej, uczuciowej bliskości, o rozmowie z kochanym chłopcem. Zdarza się nieraz, że bardzo młoda dziewczyna bywa zdemoralizowana przez pornografię, tak częstą obecnie w filmach czy czasopismach, ale i wtedy kieruje się ona raczej ciekawością, a nie rzeczywistym pożądaniem.

U młodej dziewczyny istnieje tak żywa tęsknota za miłością, również za obdarowywaniem kochanego, że chłopakowi łatwo jest ją przekonać, że jest kochaną, z czego wyniknąć mogą smutne dla niej konsekwencje. Do tego dochodzi jeszcze silne pragnienie akceptacji, zwłaszcza, gdy dziewczyna pochodzi z rodziny skłóconej czy rozbitej lub gdy rodzice – co często się obecnie zdarza – mają dla niej za mało czasu.

Młoda kobieta, która sama rozumie swoją prawdziwą wartość, która zdaje sobie sprawę z różnic psychicznych między nią a mężczyznami, znajdzie w sobie siłę moralną, którą mężczyzna w niej wyczuje i którą będzie bardzo cenił.

Pewien chłopak tak się wyraził o wartościowych dziewczętach: „Promieniują czystością, która jest dla nas zbawienna – dla nas, którzy musimy wciąż walczyć, by tę czystość utrzymać. Od nich będzie zależało zachowanie chłopców w ich obecności, a ich wpływ może być głęboki”.

Młoda kobieta, jak mówi „Pieśń nad Pieśniami”, jest „ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” (Pnp 4,12). Ma się ona jawić mężczyźnie jako tajemnica. Tylko przez sakrament małżeństwa może zostać ten ogród otwarty.

Przejawiająca się w młodej dziewczynie żywa uczuciowość jest przede wszystkim przygotowaniem do założenia rodziny i do macierzyństwa. Ma ona jednak też wiele innych walorów. Należycie ukształtowane życie emocjonalne kobiety wiąże się z takimi wartoś­ciami, jak ofiarność wobec osób kochanych, wczuwanie się w trudności i cierpienia innych, delikatność i takt, optymizm, intuicja.

Jednak uczucia bywają dobre, ale bywają też złe. Świat uczuć jest zawiły, obfituje również w trudności, niebezpieczeństwa, pomyłki i rozczarowania. W niesprzyjających okolicznościach życie emocjonal­ne może ulec spłyceniu i rozchwianiu, toteż jest pewna ilość dziewcząt o niedojrzałym lub spaczonym życiu uczuciowym. Egzystencja ich jest banalna, płytka, cechuje ją fałszywa, egocen­tryczna uczuciowość. Prowadzi to często do nieuporządkowanego, a nawet niemoralnego życia i może być źródłem nie tylko osobistych nieszczęść.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.