Co to jest złość?

Złość jest to gwałtowny stan emocjonalny, który w swej intensywności może wahać się od lekkiego poirytowania do furii i szału (Spielberger i inni, 1983). Niektórzy ludzie rzadko lub prawie wcale nie zauważają fizjologicznych i psychicznych sygnałów złości. Utracili oni zdolność spostrzegania i rozpoznawania własnych sygnałów złości lub nigdy jej nie rozwinęli. Złość – jak każda emocja – jest określoną fizjologiczną reakcją organizmu i jako taka pojawia się niezależnie od woli, chęci i decyzji osoby przeżywającej. Złość, gniew, wściekłość, furia, irytacja. Słowa te określają stany emo­cjonalne znane wszystkim, choć nie przez wszystkich jednakowo rozumiane i wyrażane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.