CO ZROBIĆ, ABY TWÓJ GNIEW NIE RANIŁ INNYCH?

Terapeuci Gestalt (Polster i Polster, Zinker) opisują naturalny przebieg złości, składający się z pięciu głównych faz:

-    początkowe uświadomienie sobie doznania, uczucia czy myśli,

-     faza pobudzenia, która ma na celu skupienie uwagi na danym zagadnieniu,

-    faza działania, w której pobudzenie zmienia się w zachowanie,

-     faza kontaktu, który daje człowiekowi zewnętrzny i wewnętrz­ny oddźwięk,

-    faza wycofania, w której człowiek wycofuje energię i zaintere­sowanie z danego zagadnienia i przechodzi do innego (nowe uświadomienie).

Zanim zaczniemy omawiać problemy związane ze złością, warto zwrócić uwagę na niektóre jej aspekty pozytywne. Są to ważne infor­macje dla społeczeństwa, które wykazuje brak akceptacji wobec doświadczania i wyrażania takich emocji. Zdolność odczuwania złości jest naturalna, jest ona wbudowana w nasze ciało. Służy istotnym funkcjom przetrwania zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjo­nalnym. Pomaga ludziom rozpoznawać własne potrzeby i odpowiadać na nie. Złość stanowi sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Niezwykle ważna jest umiejętność słuchania sygnałów i reagowania na nie. Regularne tłumienie złości może na dłuższą metę prowadzić do dużych szkód, np: rodzice osób nadużywających środków chemicz­nych, ignorujący swoją uzasadnioną złość, mają mniejszą szansę skutecznego przeciwstawienia się temu problemowi.

Złość stanowi też ostrzeżenie dla innych, że coś jest nie w porządku i że powinni się mieć na baczności. Jest sygnałem, który wskazuje na obecność napięcia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.