Poziomy miłości

Słowo miłość jest bardzo wieloznaczne i już od starożytności używane w bardzo różnych znaczeniach, a więc:

- Po pierwsze – w znaczeniu biologiczno-zmysłowym, jako pożądanie, głód seksualny, popęd, pożądanie, seks. A więc miłość – jako „SEKS”.

- Po wtóre – w znaczeniu psychicznym – jako uczucie, upodoba­nie, psychiczna więź pomiędzy ludźmi, szczególnie mężczyzną i kobietą, ale również szerzej: pomiędzy rodzicami a dziećmi, braćmi i siostrami; więź również z innymi ludźmi; miłość idei i wartości. A więc miłość jako „EROS”.

-1 trzecie wreszcie rozumienie miłości jako duchowego poświęcenia w imię jakichś wzniosłych wartości, a więc bezintereso­wne poświęcenie dla kogoś w powołaniu, w pracy (np. Matka Teresa, Ojciec Kolbe, Maria Leszczyńska), poświęcenie i służba wielu nieznanych i anonimowych osób – matek, ojców, ludzi żyjących bez własnych rodzin w bezinteresownym, nieraz heroicznym poświęceniu dla innych. A więc – miłość duchowa, bezinteresowna, nieraz heroiczna, miłość jako duchowe „AGAPE”, „CARITAS”.

Oczywiście wszystkie te różne poziomy miłości mogą i często występują razem, np. w małżeństwie, rodzinie. Im bardziej te trzy poziomy są zintegrowane i ze sobą powiązane oraz im bardziej miłość na poziomie pierwszym – seksualnym podporządkowana jest miłości na poziomie psychiczno-duchowym, tym miłość jest bardziej dojrzała, zintegrowana.

Przyjrzyjmy się bliżej wymienionym trzem formom miłości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.